Правила История
Забег на сторублевку №13
Пользователь Угадано Попыток Процент
koryakov 99 183 54 %
levor 98 188 52 %
volk3r 94 176 53 %
oldsch00l_msk 79 134 59 %
bvb09 45 89 51 %
in_solo 38 77 49 %
sanek_zmievka 22 49 45 %
kumanyaev17 12 19 63 %
setin 9 25 36 %
po4tnii_donor 7 11 64 %
vikt0r 4 7 57 %
0kalyzn0 1 1 100 %
medved13 1 1 100 %
es3 0 1 0 %
kiz848 0 1 0 %