Правила История
Забег на сторублевку №88
Пользователь Угадано Попыток Процент
volk3r 100 186 54 %
koryakov 96 182 53 %
sanek 26 45 58 %
bvb09 5 7 71 %
papua_lurdes 2 6 33 %
sitlpr 1 3 33 %
jerzyk 1 1 100 %
kumanyaev17 1 2 50 %
om 1 1 100 %
cowboy 1 3 33 %
ankazantsev 1 1 100 %
anf22 1 1 100 %
zadinamo 1 2 50 %
kniazihe 0 1 0 %
orenburg56 0 2 0 %
depytat 0 1 0 %
mi_han 0 1 0 %
artyrmenshik 0 1 0 %
tatar90 0 1 0 %
nushka99 0 1 0 %
fironovy 0 1 0 %