Правила История
Забег на сторублевку №159
Пользователь Угадано Попыток Процент
oldsch00l_msk 42 76 55 %
sheepskin 37 75 49 %
volk3r 34 72 47 %
vyatich57 33 68 49 %
bvb09 30 69 43 %
koryakov 27 59 46 %
molodoy74 25 48 52 %
rubin10 9 22 41 %
id186371107 9 16 56 %
neymar_73 8 22 36 %
zabnagan 6 12 50 %
pm99 3 12 25 %
sania61636 1 2 50 %
polkila 1 4 25 %
vasilii14 0 1 0 %
faider 0 1 0 %