Правила История
Забег на сторублевку №163
Пользователь Угадано Попыток Процент
sheepskin 64 109 59 %
oldsch00l_msk 61 105 58 %
volk3r 53 99 54 %
bvb09 42 90 47 %
koryakov 37 65 57 %
vyatich57 33 75 44 %
rubin10 16 39 41 %
molodoy74 13 22 59 %
sania61636 12 19 63 %
zabnagan 9 12 75 %
id266210030 7 15 47 %
bolshakov_alex 6 13 46 %
tohalirik 5 7 71 %
skull 4 8 50 %
blood-red75 4 5 80 %
n_e 4 4 100 %
cziesar 3 8 38 %
korvin 2 4 50 %
id186371107 2 5 40 %
bullet95 1 1 100 %
denizche 1 1 100 %
antokarev_off 1 1 100 %
vasilii14 0 1 0 %