Правила История
Забег на сторублевку №165
Пользователь Угадано Попыток Процент
oldsch00l_msk 91 186 49 %
volk3r 84 178 47 %
sheepskin 77 176 44 %
bvb09 68 172 40 %
vyatich57 63 124 51 %
koryakov 59 129 46 %
pm99 13 42 31 %
sania61636 7 11 64 %
vasilii14 5 9 56 %
zabnagan 5 9 56 %
molodoy74 5 10 50 %
id266210030 4 6 67 %
id186371107 4 7 57 %
neymar_73 2 2 100 %
faider 2 7 29 %
polkila 2 4 50 %
tohalirik 1 1 100 %
korvin 1 1 100 %
rubin10 0 2 0 %
bullet95 0 1 0 %