Правила История
Забег на сторублевку №166
Пользователь Угадано Попыток Процент
oldsch00l_msk 100 188 53 %
sheepskin 87 181 48 %
volk3r 81 164 49 %
vyatich57 74 158 47 %
bvb09 67 164 41 %
koryakov 39 90 43 %
kumanyaev17 26 37 70 %
sania61636 21 39 54 %
pm99 8 19 42 %
molodoy74 5 10 50 %
id186371107 3 8 38 %
bolshakov_alex 3 3 100 %
rudy777 1 1 100 %
polkila 1 3 33 %
faider 1 2 50 %
zabnagan 1 3 33 %
id266210030 0 2 0 %
rubin10 0 1 0 %
tohalirik 0 1 0 %
neymar_73 0 1 0 %
vasilii14 0 1 0 %